Όροι

A NEW RAPID TSH ASSAY - THYROCHECK - AS SCREENING TEST FOR SUBCLINICAL HYPO AND HYPERTHYROIDISM.
DIAGNOSIS AND THERAPEUTICAL APROACH OF INCIDENTALLY DIAGNOSED ADREAL TUMORS.
SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM. CLINICAL ENTITY OR NOT ?
THE URSODEHOXYCHOLIC ACID PREVENTS THE GALL STONE FORMATION IN PATIENTS WITH THYROID OPHTHALMOPATHY.
THERAPEUTICAL EFFECT OF L-CARNITINE, A PERIPHERAL THYROXINE ANTAGONIST, ON THE SENSITIVITY OF SEVERAL TISSUES TO L-THYROXINE.
THYROID OPHTHALMOPATHY. 20 YEARS EXPERIENCE WITH THE TREATMENT.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ GH ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΛΟΝΙΔΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕ ORLISTATE.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ L-CARNITINE ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ.
Η ΟΞΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑΣ.
Θ.Ο.Υ. ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ. ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ. NELSON ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ, ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ L-ΘΥΡΟΞΙΝΗ.
ΘΕΤΙΚΗ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ TSH, ΤΟ THYROCHECK, ΣΑΝ SCREENING TEST ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ.