Ιατρικές Σπουδές

 
 
 
Dr Δημήτρης Τηλ. Καραλής
Ιατρός Ενδοκρινολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Ενδοκρινολογία - Διαβήτης - Μεταβολισμός

 Απόλλωνος 6, Τρίκαλα   
 2431072444
  karalis_dim@yahoo.gr
 
 
 
 

Ιατρικές Σπουδές:

 1. Πτυχίο Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (20 Μαϊου 1987) 
   
 2. Επιτυχής απόκτηση Μετεκπαιδευτικού Διπλώματος, μετά από εξετάσεις, στην Αγγειολογία – Αγγειοχειρουργική (24 Σεπτ. 1992)
   
 3. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» (01 Φεβρ. 1999)
   
 4. Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας του Ενδοκρινολόγου (Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών της Νομαρχίας Αθηνών (30 Σεπτ. 1999)
   
 5. Απόκτηση Άδειας εκτέλεσης Υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας, μετά από εξετάσεις, από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας – Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (02 Ιαν. 2004)
   
 6. Απόκτηση Διδακτορικού τίτλου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Αυξημένη Lp(a) στον Λανθάνοντα Υποθυρεοειδισμό και απάντηση στη θεραπεία με Θυροξίνη» (24 Φεβρ. 2009)
   
 7. Απόκτηση Διπλώματος Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Θεωρητικής και Πρακτικής Εξάσκησης, μετά από εξετάσεις, στον Ιατρικό Βελονισμό βάσει των προϋποθέσεων του Διεθνούς Συμβουλίου Ιατρικού Βελονισμού (08 Ιουν. 2014)
   
 8. Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιοηθική μετά από παρακολούθηση των μαθημάτων και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοηθική από το τμήμα Ιατρικής του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (14 Μαρτ. 2017)
   
 9. Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα μετά από παρακολούθηση των μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το τμήμα Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α. (16 Μαϊου 2023)
  

Ενεργός συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π.)
Ελληνικών και Διεθνών Ιατρικών Εταιριών